СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА УПЛАТУ ПРИХОДА
 ДОКУМЕНТИ
 АКТУЕЛНОСТИ
 1 Упутство за припрему буџета Града Приједора за 2018.годину
 2 Записник са јавне расправе о Нацрту буџета за 2018. годину
 3 Оперативни план за 2018.годину

ОДСЈЕК ЗА БУЏЕТ

Шеф Одсјека
Невенка Лучар, dipl. ecc
Teлефон: 052/245-163   
Канцеларија бр. 40

У Одсјеку се обављају следећи послови и задаци:

 • Израда преднацрта и приједлога буџета
 • Израда одлуке о извршењу буџета
 • Израда нацрта и приједлога ребаланса буџета
 • Израда одлука о задужењу Града
 • Израда извјештаја о задужењу Града
 • Израда извјештаја о остваривању прихода
 • Израда оперативних планова за извршење буџета
 • Израда прерасподјела буџета у току године
 • Израда дневних финансијских извјештаја  
 • Израда  финансијских планова намјенских средстава
 • Контрола правилности и законитости кориштења буџетских средстава
 • Израда инструкција за уплату средстава, поврат прихода
 • Сарадња са Министарством финансија, Пореском управом, банкама, Заједницом општина и градова РС и осталим спољним сарадницима Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
  Мапа града Web GIS
  Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана