Обавјештења - Документи просторног уређења - У изради


Регулациони план за насеља Доња Пухарска и Урије 2 фаза (секција 3)

Регулациони план пословне зоне Балтине Баре (Секција 1 и 2)
  1. Одлука о изради РП пословне зоне Балтине Баре
  2. РП ПЗ Балтине Баре граница

Регулациони план подручија уз корита ријека Сана и Гомјеница на урбаном подручију Приједора Секција 1 и 
Секција 2

Зониг план јужног дијела урбаног подручија Приједора


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана