ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
  ЗАХТЈЕВИ
ОДCJEK ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ОДCJEK ЗА ПРИВРЕДУ
  •  ЗАХТЈЕВИ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДСТИЦАЈЕ ИЗ БУЏЕТА
  •   ПРИВРЕДНИ ПРОФИЛ

ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА

Становништво општине Приједор се углавном бави сточарством, ратарством, воћарством и повртларством. Сточарска производња је некомерцијалнија и у директној зависности од ратарства које се углавном одвија на уситњеним посједима са приносима који ријетко покривају трошкове производње, а служи углавном за подмирење потреба у домаћинству. Последњих година у експанзији су воћарска производња и пластеничка производња. Разлог повећања производње поврћа и воћа лежи у већим приносима, бољем квалитету и већој цијени производа.


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана