ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
  ЗАХТЈЕВИ
ОДCJEK ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ОДCJEK ЗА ПРИВРЕДУ
  •  ЗАХТЈЕВИ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДСТИЦАЈЕ ИЗ БУЏЕТА
  •   ПРИВРЕДНИ ПРОФИЛ

ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ


Индустријске зоне
 
Стратегијом развоја општине Приједор за период 2008-2013. године, од стране Градске управе Приједор покренута је иницијатива за формирање више индустријских зона на подручју града Приједора, са циљем стварања конкурентских услова за развој домаћег предузетништва и привлачење нових инвестиција.
            Основни циљеви оснивања и развоја индустријских зона на подручју града Приједора су:
 
·         Подстицање развоја привредних активности,
·         Повећање броја нових привредних субјеката,
·         Повећање конкурентности укупне привреде,
·         Повећање удјела индустријске производње у укупној привреди,
·         Привлачење инвеститора на инфраструктурно опремљене локације,
·         Смањење броја незапослених,
·         Повећање бруто друштвеног производа итд.
 
Оснивањем индустријских зона отварају се велике могућности на пољу пословног повезивања и стварања синергијских ефеката унутар индустријске зоне и привредних субјеката изван њених граница, рационализацију пословања, заједничка улагања и кориштење инфраструктуре, преквалификацију запослених и сл.
Просторним планом града Приједора предвиђено је 5 локација у сврху изградње индустријских зона и то:
 
Локација 1  „Целпак“
Локација 2  „Чиркин поље“
Локација 3  „Балтине баре“
Локација 4  „Омарска-Паљуге“
Локација 5  „Камичани“
 
За индустријске зоне „Целпак“ и „Чиркин поље“ урађене су Студије изводљивости и Регулациони планови (просторно планска документација). Поред просторно планске документације, до данас је реализован већи број активности на оспособљавању и стављању у функцију индустријске зоне „Целпак“, као што су: адаптација и уређење бивше управне зграде „Целпак“, уређење дијела земљишта површине цца 73.000 м² отвореног простора, активности на рјешавању проблема електрификације и изградње трафо станица и слично.
Влада Републике Српске је 2008. године извршила откуп имовине Фабрике целулозе и папира „Целпак“ а.д. у стечају, те је потом 2011. године извршила пренос власништва над предметном имовином са Владе РС на Град Приједор.
На дијелу земљишта бивше Фабрике целулозе и папира „Целпак“ а.д. Приједор, које је до сад приватизовано, а које је у саставу Индустријске зоне „Целпак“, смјештено је укупно 15 привредних субјеката.
 
Додатни садржаји унутар Индустријске зоне „Целпак“ су неопходни за функционисање зоне, а неки од центара подршке према потенцијалним инвеститорима организовани су као:
„ One stop shop “ за предузетнике у Градској управи Приједор,
 
Предузетнички инкубатор Приједор,
Агенција „ПРЕДА-ПД“ / Инфо центар за инвеститоре,
 
Радна група за подршку инвеститорима
 
Градска управа Приједор
 
Фондација за развој „Приједор“
 
Детаљније информације:
Инфо центар за инвеститоре
Контакт: Бојан Јојић – координатор 
Алеја Козарског одреда бб
79101 Приједор, Босна и Херцеговина
Тел:  +387 52 241 600 
         +387 52 240 410
Фаx: +387 52 241 601
Skype ID: bojanpd   Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана