ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
  ЗАХТЈЕВИ
ОДCJEK ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ОДCJEK ЗА ПРИВРЕДУ
  •  ЗАХТЈЕВИ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДСТИЦАЈЕ ИЗ БУЏЕТА
  •   ПРИВРЕДНИ ПРОФИЛ

ФОНДАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ „ПРИЈЕДОР“

 ФОНДАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ПРИЈЕДОР

 
Фондација за развој Приједор је основана у циљу пружања подршке развоју малих и средњих предузећа, предузетника и пољопривредних произвођача, као и доприноса укупном развоју привреде на подручју Приједора.
Основана је у сврху издавања гаранција за кредите малим и средњим предузећима, предузетницима и пољопривредним произвођачима, чија основна дјелатност спада у прерађивачку индустрију, производњу и дефицитарне услуге, а финансира се из Буџета Градске управе Приједор.
Гаранције које се издају у оквиру линије за кредитирање пољопривредних произвођача су намијењене:
·         предузећима чија је основна дјелатност пољопривреда,
·         произвођачима који имају регистровану пољопривредну дјелатност, и
·         индивидуалним пољопривредним произвођачима регистрованим у АПИФ-у.
 
Гаранција покрива 50 % износа кредита, а максимални износ кредита који се може одобрити тражиоцу на бази гаранције Фондације је: 
·         200.000,00 КМ за правна лица, 
·         100.000,00 КМ за предузетнике (физичка лица са регистрованом дјелатношћу),
·         50.000,00 КМ zа индивидуалне пољопривредне произвођаче регистроване у АПИФ-у
Каматна стопа на одобрена средства  износи 5,95 %, која се на годишњем нивоу субвенционира у висини 4,95 %.


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана