ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
  ЗАХТЈЕВИ
ОДCJEK ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ОДCJEK ЗА ПРИВРЕДУ
 •  ЗАХТЈЕВИ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДСТИЦАЈЕ ИЗ БУЏЕТА
 •   ПРИВРЕДНИ ПРОФИЛ

ФИНАНСИЈСКИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА

Буџетом града Приједора сваке године се планирају одређена финансијска средства са циљем промоције предузетништва, смањења незапослености и ширења знања из области пословног планирања, са акцентом на развијање производних и производно услужних дјелатности. Ове дјелатности у највећој мјери производе вишак вриједности који доприноси расту бруто друштвеног производа, а самим тим се ствара могућност за квалитетнију и већу финансијску подршку и помоћ свим гранама привреде.
 

Опредјељење града Приједора је да обезбиједи адекватне услове и створи повољан привредни амбијент који ће привући домаће и стране инвеститоре да афирмишу и развијају своје пословање на подручју Приједора. Досадашња пракса подстицања развоја је показала задовољавајуће резултате, што се позитивно одразило на стање приједорске привреде у цјелини.Неки од  подстицаја који се дају континуирано сваке године у области привреде и пољопривреде  су:       
 • Подстицај самозапошљавању 
 • Подстицај запошљавања младих високообразованих кадрова 
 • Подстицај послодавцима за запошљавање нових радника 
 • Подршка увођењу стандарда квалитета (сертификација) 
 • Подршка за повезивање и предузетничке иницијативе за жене 
 • Подстицаји у области сточарске и ратарске производње , те производње гљива
 • Подстицање организација пољопривредних произвођача
 • Подстицање унапређења воћарске производње
 • Подстицаји у области производње поврћа и цвијећа.

 


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
  Мапа града Web GIS
  Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана