ОДСЈЕК ЗА ГРАЂЕЊЕ И УПОТРЕБУ ОБЈЕКАТА

ШЕФ ОДСЈЕКА

Весна Николић Ритан, дипл.инг.грађ.

Адреса: Трг Ослобођења бр.1 Приједор

Телефон: 052/245-172,Факс: 052/245-174

Канцеларија.бр. 53

Е-мail: vesna.nikolic@prijedorgrad.org

 

 

У складу са Законом о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник Републике Српске бр. 55/10), Законом о уређењу простора (Сл. гласник Републике Српске бр. 84/02) Закона о општем управном поступку (Сл. гласник Републике Српске бр. 13/02) и другим подзаконским актима донесеним на основу њега у Одсјеку се обављају послови:

 

Поступци управног рјешавања:

  1. Урбанистичка сагласност
  2. Обрачун накнада
  3. Одобрење за грађење
  4. Употребна дозвола
  5. Уклањање објеката


Поступци вануправног рјешавања су:

1. Информације: 
Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана