ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
  ЗАХТЈЕВИ
ОДCJEK ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ОДCJEK ЗА ПРИВРЕДУ
  •  ЗАХТЈЕВИ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДСТИЦАЈЕ ИЗ БУЏЕТА
  •   ПРИВРЕДНИ ПРОФИЛ

ЈАВНЕ УСЛУГЕ

ЈАВНЕ УСЛУГЕ
На подручју града Приједора јавне услуге обављају 4 јавна предузећа („Комуналне услуге“ а.д. Приједор, „Водовод“ а.д. Приједор, „Топлана“ а.д. Приједор, и „Градска тржница“ а.д. Приједор), чија је основна дјелатност од општег и друштвеног интереса за грађане Приједора. Успјешно обављање било које од дјелатности, с којима се ова предузећа баве, није могуће без партнерског односа истих са локалном заједницом и релевантним субјектима града Приједора. Већински власник јавних предузећа је град Приједор.
Укупан број стално запослених радника у јавним предузећима, за период од 01.01.2014-31.12.2014. године, износи 345 радника, а укупан приход је 14.342.232,24 КМ.
 У наставку је дат табеларни преглед укупног прихода и броја запослених за свако предузеће посебно, у току 2014. године.
 

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА
ПРИХОД
(У КМ)
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
„Комуналне услуге“ а.д. Приједор
3.895.885,00
159
„Водовод“ а.д. Приједор
4.641.904,24
114
„Топлана“ а.д. Приједор
5.548.366,00
60
„Градска тржница“ а.д. Приједор
256.077,00
12
УКУПНО
14.342.232,24
345

 

За детаљније информације о пословању и услугама јавних предузећа посјетите:

  „Комуналне услуге“ а.д. Приједор
 
  „Водовод“ а.д. Приједор
 
  „Топлана“ а.д. Приједор
 
  „Градска тржница“ а.д. Приједор
  
                    Тел/фаx: +387 52 232 494 

               Е-маил: gradskatrznica@gmail.com


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана