ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
  ЗАХТЈЕВИ
ОДCJEK ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ОДCJEK ЗА ПРИВРЕДУ
 •  ЗАХТЈЕВИ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДСТИЦАЈЕ ИЗ БУЏЕТА
 •   ПРИВРЕДНИ ПРОФИЛ

ИНДУСТРИЈА

Индустрија


Индустрија града Приједора обухвата више сектора привређивања, од којих су најважнији: рударство, дрвна индустрија, металопрерада, текстилна индустрија, грађевинарство, саобраћај и други сектори


Дрвна индустрија 

Капацитети дрвне индустрије лоцирани су на ширем подручју града Приједора, а основне карактеристике су:

 • локална расположивост (самообнављајуће) сировинске основе,
 • традиција и производно искуство у врло широкој палети производа и извозна оријентисаност,
 • квалификована радна снага,
 • расположивост властитих извора енергије (у угљу и електричној енергији),
 • велика тржишта у релативној географској близини.

Највећи број привредних субјеката бави се примарном прерадом дрвета уз значајно присуство произвођача намјештаја, столарије и других готових производа од дрвета.

Значајни представници овог сектора су:


  Кластер „ДРВО“ Приједор
 

  Липа дрво д.о.о. Приједор
 
  Јавор д.о.о. Приједор
 


Метална индустрија

Метална индустрија има стратешки значај за економски развој града Приједора. Поред директног има и велики значај за развој појединих привредних сектора, грана и групација. Својом производњом даје импулс развоју производње и у другим привредним гранама.

Метална индустрија је ангажована на изради и монтажи  челичних конструкција и у овој области се остварује добра сарадња са земљама региона и Европском Унијом.

Репрезентативни представници су:


„Метална индустрија Приједор“ а.д. (МИП)
 

„Боснамонтажа“ а.д. Приједор 
 
„Заваривач“ д.о.о. Приједор
 
 


Рударство

Рударство представља кључну грану приједорске привреде која снабдијева основним сировинама многе привредне дјелатности. У протеклом периоду евидентна су милионска улагања у сектор рударства у Приједору, што се највише рефлектује на повећање запослености, раст БДП-а, повећање продуктивности, раст извоза и слично. 

Рударство је грана која остварује највећи приход и то захваљујући налазиштима жељезне руде и успјешној приватизацији рудника жељезне руде.

Према подацима Пореске управе РС, Подручни центар Приједор, закључно са 30.06.2012. године, укупан број привредних субјеката у рударској индустрији износи 3, а укупан број запослених износи 872 радника. 

Водећи представник у овој грани индустрије је:

  „АрцелорМиттал Приједор“ а.д.
 


Прехрамбена индустрија

Развојни потенцијал прехрамбене индустрије на подручју Приједора подстиче снажнији привредни раст, интензивну локалну и регионалну сарадњу, те креира синергију између произвођача ради оптимизације пословања. Најзначајнија предност за даљи развој ове гране индустрије су постојећи природни ресурси (плодно пољопривредно земљиште, добри климатски услови и слично), као и одговарајући производни капацитети, који у погледу квалитета парирају капацитетима у региону и шире.

Прехрамбена индустрија се базира на производњи месних и млијечних производа и прерађевина, алкохолних и безалкохолних пића, као и кекса и вафла.


Репрезентативни представници су:

  „Мира“ а.д. Приједор
 
  „Приједорчанка“ а.д. Приједор
 


Текстилна индустрија

Град Приједор има дугу традицију, адекватне капацитете, добар углед и потенцијале за привлачење страних инвеститора кад је ријеч о текстилној индустрији, која модернизацијом производних јединица, увођењем нових технологија и иновативним приступима нуди флексибилна рјешења за друштвене изазове са којима се суочава. Такође се предузимају и адекватне мјере за очување и побољшање пословања привредних субјеката из ове гране индустрије у виду пружања административне и консултантске подршке, бесповратна финансијска помоћ при увођењу стандарда квалитета (сертификација) и слично.

Текстилна индустрија је највише ангажована на производњи одјеће за потребе страних клијената (лоан-послови).

Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
  Мапа града Web GIS
  Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана