ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
  ЗАХТЈЕВИ
ОДCJEK ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ОДCJEK ЗА ПРИВРЕДУ
  •  ЗАХТЈЕВИ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДСТИЦАЈЕ ИЗ БУЏЕТА
  •   ПРИВРЕДНИ ПРОФИЛ

ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА

На подручју града Приједора је основан већи број привредних удружења из различитих сектора, а с циљем да се допринесе развоју привреде Приједора. Основни правци дјеловања удружења су пословно повезивање, едукација, размјена искустава на конференцијама, семинарима, радионицама и привредним манифестацијама, ширење модерне културе пословања, обезбјеђење конкурентности за мала и средња предузећа, отварање нових тржишта, залагање за децентрализацију економских активности с циљем привредног и економског раста мање развијених мјеста и слично.

 

На подручју Приједора послују слиједећа удружења:

ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА

Телефон/фаx

Е-маил/WЕБ

Удружење/кластер дрвопрерађивача „ДРВО-ПД“

+387 52 241 600

+387 52 241 601

            drvo-pd@prijedor.com           

  www.drvo-pd.com

Удружење металопрерађивача „МЕТАЛ-ПД“

 

+387 52 241 601

 

metal-pd@prijedor.com

 

           Удружење текстилаца „ПД-ТЕX“

+387 52 241 600

+387 52 241 601

 

pd-tex@prijedor.com

Удружење угоститеља „ХОРЕЦА-ПД“

 

+387 52 242 710

 

vladislav.mirkovic@informa.ba

Занатско предузетничко удружење-Канцеларија Приједор

 

+387 52 215 302

 

zpkprijedor@teol.net


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана