Етажирање објеката

Надлежност: Одјељење за просторно уређење 

Водич кроз поступак:

Потребно је испунити и предати образац Захтјев за исколчавање грађевине  ГП МП 7.1.1.(06/5). Образац можете преузети у згради Градске управе (адреса: Трг ослобођења 1) –ИНФО ПУЛТ или преузети овдје исти документ у електронској форми (download).

Испуњен образац и пратећи документи се предају у Пријемној канцеларији – ШАЛТЕР САЛА.

Образац: 

http://www.prijedorgrad.org/imgProgram/rpyj1zht.png

Захтјев за етажирање објекта

Неопходни документи:

§  ЗК извадак са уписаним објектом, употребна дозвола

§  Копија катастарског плана

§  План посебних дијелова зграде

Таксе и накнаде: 

§  Административну градску таксу у износу од 2 КМ

Ток поступка:

1.      Водитељ поступка предлаже комисију за провјеру плана посебних дијелова зграде

2.      Комисија контролише исправност плана посебних дијелова зграде

3.      На основу записника комисије о прегледу етажних дијелова зграде се издаје потврда о етажним дијеловима објекта и иста доставља странци са овјереним плановима посебних дијелова зграде

Рок за рјешавање предмета;  15 дана

Правни основ:

§  Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 106/15, 3/16)

§  Одлука о  општинским административним таксама (Службени гласник Општине/Града Приједор  11/11,7/13,15/13).


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана