СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА УПЛАТУ ПРИХОДА
 ДОКУМЕНТИ
 АКТУЕЛНОСТИ
 1 Упутство за припрему буџета Града Приједора за 2018.годину
 2 Записник са јавне расправе о Нацрту буџета за 2018. годину
 3 Оперативни план за 2018.годину

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Начелник одјељења

Биљана Малбашић дипл.економиста

Tелефон: 052/245-160

Факс: 052/245-192

Канцеларија: 39

E-mail: biljana.malbasic@prijedorgrad.org

Рад овог Одјељења је специфичан у односу на остале дијелове Градске управе /ГУ/ што проистиче из карактера и специфичности провођења законске и друге регулативе из области финансија, јавних прихода, рачуноводства, трезорског пословања и финансијског извјештавања.

 

У оквиру овог Одјељења обављају се следећи послови и задаци:

  • припрема нацрта буџета
  • врши контролу правилности и законитости кориштења буџетских средстава финансијско, материјално и рачуноводствено пословање Градске управе, фондова и других органа који се финансирању из буџета Града,
  • праћење остваривања политике финансирања у Граду,
  • израда периодичних финансијских извјештаја корисника буџета Града  Приједор који се достављају Министарству финансија, 
  • израда периодичних финансијских извјештаја за  ГУ,
  • извјештај о извршењу Буџета за претходну годину и достављање Скупштини града на усвајање
  • извјештај о извршењу Буџета за период јануар-јуни текуће године и достављање Скупштини града  на усвајање
  • израда и достављање упутства пописним комисијама везано за годишњи попис у 2012. години,
  • годишњи обрачун за ГУ  Приједор за претходну годину,
  • консолидовани годишњи обрачун корисника буџета Града  Приједор за претходну годину и достављање Министарству финансија,
  • као и други послови који му се ставе у надлежност

   

  У оквиру Одјељења постоје:


  Ваш коментар
  Унесите сигурносни код
   

       
   Мапа града Web GIS
   Мапа Приједора

   

  © Град Приједор, Сва права задржана