ДОКУМЕНТИ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА

Prostorno uređenje prema Zakonu o uređenju prostora i građenju (Sl. glasnik Republike Srpske br. 40/13, 106/15 i 3/16) predstavlja „planirani razmještaj djelatnosti i objekata na određenom prostoru“ koji se obezbjeđuje kroz sistem prostornog i urbanističkog planiranja a obuhvata:

-          Istraživanje, provjeru i ocjenu mogućnosti održivog razvoja na prostoru Republike

-          Zaštitne mjere i način upravljanja prostorom

-          Izradu dokumenata prostornog uređenja

-          Sprovođenje i kontrolu sprovođenja dokumenata prostornog uređenja  

 

Dokumentima prostornog uređenja određuje se organizacija, namjena i način korištenja i upravljanja prostorom, te kriterijumi i smjernice za uređenje i zaštitu prostora Republike. Dokumenti prostornog uređenja mogu biti strateški i spovedbeni dokumenti.

Strateški dokumenti jedinice lokalne samouprave (prostorni plan, urbanistički plan) su razvojni, strateški, dugoročni dokumenti prostornog uređenja kojima se definišu osnovni ciljevi i principi prostornog razvoja na  prostoru jedinice lokalne samouprave.  

 

Sprovedbeni dokumenti (zoning plan, zoning plan područja posbne namjene, regulacioni plan, urbanistički projekat, plan parcelacije)  su tehničko-regulativni dokumenti prostornog uređenja na osnovu kojih se definišu uslovi za projektovanje i izvođenje objekata.

 

Izradom doumenata prostornog uređenja stvaraju se osnovne pretpostavke za plansko građenje i uređenje naselja i okolnog prostora, izgradnju drugih objekata  kao i upotrebu  i zaštitu prirodnih i izgrađenih resursa. 


Grad Prijedor ima izrađene dokumente prostornog uređenja:

                          СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ

                          СПРОВЕДБЕНИ ДОКУМЕНТИ

U skladu sa odlukama Skupštine Grada Prijedora u toku je izrada dokumenata:

                          ДОКУМЕНТИ У ИЗРАДИ


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана