ДОКУМЕНТИ У ИЗРАДИ

Trenutno su u toku aktivnosti na izradi dokumenata prostornog uređenja kako slijedi a  Odjeljenje za prostorno uređenje je u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju Nosilac pripreme na izradi istih.

1. Regulacioni plan dijelova naselja Donja Puharska i Urije II Faza - Sekcija 3  - na osnovu Odluke o pristupanju izradi Regulacionog  plana dijelova naselja Donja Puharska i Urije – I Faza (Sekcija 1 i 2) i II Faza (Sekcija 3)  koja je objavljena u Sl.glasniku opštine Prijedor br. 10/11)


-Tekst Odluke o pristupanju izradi možete naći ovdje

-Prikaz obuhvata ovog dokumenta prostornog uređenja možete naći ovdje


NAPOMENA

 

U skladu sa čl.2. Odluke o pristupanju izradi obrađen je dio obuhvata određen kao I Faza (Sekcija 1 I Sekcija 2) i usvajanjem Odluke o donošenju Regulacionpg plana dijelova naselja Donja Puharska i Urije – I Faza (Sekcija 1 i 2) završene su propisane aktivnosti na izradi ovog dokumenta za predmetno područje. Navedena Odluka objavljena je u Službenom glasniku Grada Prijedor br.6/13).

 

Obrada dijela obuhvata određenog kao Faza II - Sekcija 3 u skladu sa Programom rada Skupštine Grada Prijedora za 2016.god. predviđena je u 2016.godini.    


2. Regulacioni plan prostora uz korita rijeka Sana i Gomjenica na urbanom području Prijedora – Sekcija 1 i Sekcija 2;  na osnovu Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana prostora uz korita rijeka Sana i Gomjenica na urbanom području Prijedora – Sekcija 1 i Sekcija 2 (Sl. glasnik opštine Prijedor br. 11/11)


-Tekst Odluke o pristupanju izradi možete naći ovdje

-Prikaz obuhvata ovog dokumenta prostornog uređenja možete naći ovdje


NAPOMENA

 

U toku su pripremne aktivnosti na izradi Plana (izrada ažurne geodetske podloge, prikupljanje prijedloga za planska rješenja i dr.)


3. Regulacioni plan poslovne zone „Baltin Bare“ – Sekcija 1 i Sekcija 2 na osnovu Odluke o pristupanju izradi Regulacioni plan poslovne zone „Baltin Bare“ – Sekcija 1 i Sekcija 2 (Sl. glasnik Grada Prijedora br. 6/15)


-Tekst Odluke o pristupanju izradi možete naći ovdje

-Prikaz obuhvata ovog dokumenta prostornog uređenja možete naći ovdje


NAPOMENA

Nakon što je pribavljena ažurna geodetska podloga za područje obuhvata Plana, u narednom periodu treba da otpočnu pripremne aktivnosti na izradi navedenog Plana. 

 

4. Zoning plan južnog dijela urbanog područja Prijedora na osnovu Odluke o pristupanju izradi Zoning plana južnog dijela urbanog područja Prijedora („Sl. glasnik Grada Prijedora“ br. 3/16).


-Tekst Odluke o pristupanju izradi možete naći ovdje

-Prikaz obuhvata ovog dokumenta prostornog uređenja možete naći ovdje


NAPOMENA

U narednom periodu treba da otpočnu pripremne aktivnosti na izradi navedenog Plana (izrada ažurne geodetske podloge, prikupljanje prijedloga za planska rješenja i dr.)***Izrada navedenih dokumenata prostornog uređenja ili nastavak ranije započretih aktivnosti na izradi istih, obuhvaćeni su Programom uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2016. godinu a Odluku o donošenju istog usvojila je Skupština Grada ( Sl. glasnik Grada Prijedora br. 2/16).

Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана