СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ

1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 2008-2018

ТЕКСТУАЛНИ ДИО ПЛАНА
ГРАФИЧКИ ДИО ПЛАНА
(Кликните на линк за преузимање плана у ЈПГ формату )


2. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧИЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК "КОЗАРА" 
      (СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  БР. 9/14)3. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПРИЈЕДОР 2012-2032

ТЕКСТУАЛНИ ДИО ПЛАНА
ГРАФИЧКИ ДИО ПЛАНА


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана