СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ

S T R AT E Š K I   D O K U M E N T I 

 

Br.dok.

 

Naziv strateškog dokumenta prostornog uređenja

 

Br. Sl.glasnika

Plansko rješenje

Napomena

1.        

Izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske do 2025.godine

„Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 15/15

-          Osovine razvoja i prioritetna razvojna područja

Strateški dokument Republike Srpske

2.        

Prostorni plan područja posebna namjene Nacionalni park „Kozara“

„Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 9/14

-          Tekstualni dio Plana

-          Grafički dio Plana:

1. Organizacija prostora

2. Zonacija

3. Infrastrukturni sistemi

4. Turistički sadržaji

5. Kulturno naslijeđe

Strateški dokument Republike Srpske

3.        

Prostorni plan opštine Prijedor 2008-2018

„Sl. glasnik opštine Prijedor“ br. 10/09

-          Tekstualni dio Plana

-          Grafički dio Plana:

1. Teritorija

2. Saobraćajna infrastruktura

3. Proizvodne zone

4. Životna sredina

5. Zaštićena prirodna područja

6. Namjena prostora

 

Strateški dokument grada Prijedora

4.        

Urbanistički plan Prijedora 2012-2032.godina

„Sl. glasnik Grada Prijedora“ br. 7/14

-          Tekstualni dio Plana

-          Grafički dio Plana:

1. Granica obuhvata plana, podcjeline i namjena površina

 

 

Strateški dokument Grada Prijedora

 


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана