СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


 
Услуге социјалне заштите становницима Града Приједора пружа Јавна установа "Центар за социјални рад" Приједор, са слиједећим подацим:

Назив установе........................  ЈУ „Центар за социјални рад Приједор“
Сједиште и адреса...................  Приједор, Ослободилаца бр. 8
Телефон.....................................052/231-967, 052/211-785, 052/211-787, 052/211-129, 52/213-274
Факс........................................... 052/ 211-554
Облик организовања...............  Јавна установа са посебним овлаштењима
Власништво............................. Државно
Оснивач.................................... Општина Приједор, Одлуком  скупштине општине о почетку рада Центра  донешеном 14.11.1961. године
 
Своју активност проводи примјеном :
-          Закона о социјалној заштити Републике Српске,
-          Закона о дјечијој заштити,
-          Породичног закона,
-          Закона о кривичном поступку,
-          Кривичног закона РС,
-          Закона о заштити од насиља у породици,
-          Закона о управном и ванпарничном поступку, као и других закона и подзаконских прописа, одлука и закључака надлежних министарстава,и органа локалне управе и самоуправе и
-          Закон о заштити у поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку.
 
Центар за социјални рад своју активност заснива и на оријентацији јачања цивилног друштва,афирмишући координирану активност са институцијама умреженог система социјалне заштите у локалној заједници, нарочито са институцијама из области здравства, образовања, јавне безбједности, градским органима, мјесним заједницама, невладиним организацијама, удружењима грађана, међународним и локалним хуманитарним организацијама и институцијама. На тај начин, у циљу најбољег интереса за клијента, уз поштовање јасно дефинисаних правила, процедура и стандарда, те развијајући савремене моделе стручног рада, улога запослених у ЈУ Центар за социјални рад је, да заједно са клијентом процијене, истраже и пронађу најефикасније рјешење за задовољавање његових потреба, уважавајући реално стање у локалној заједници.
Своја стечена и богата искуства кроз стручни рад, ЦСР реплицира и на институције у окружењу и тако доприноси стварању квалитетнијег рада у области  социјалне заштите на локалном нивоу и шире.
 
С обзиром на величину града и број становника, у интересу ефикаснијег пружања услуга социјалног, педагошког, психосоцијалног, дефектолошког, социолошког и правног стручног рада, примјеном Правилника о пословима и нормативима о стручним кадровима и смјештајним условима у ЦСР  ("Сл.гласник РС број 4/2002.), овај Центар је створио претпоставке за квалитетан допринос рјешавању проблема у области социјалног рада, превентивном раду и раду у праћењу и рјешавању одређених патолошких појава и проблема у локалној заједници.
Овакав приступ у раду утицао је и на стварање функционалне и ефикасне  унутрашње организације.
Преко пријемно-тријажерске канцеларије, евидентирају се лица која се обраћају, њихов статус, подручје становања, разлог обраћања, као и референти којима се упућују клијенти.Разлоге обраћања појединих категорија становника условила је тешка друштвено – економска ситуација. Доминирају захтјеви за новчану помоћ, а присутан је и пораст обраћања за питања из области дјечије заштите, за питања малољетничке делинквеницје, старатељства, бракоразвода, као и за услугама психолога и дефектолога. Нека од обраћања односила су се на потребу грађана за информисањем о остваривању права из социјалне заштите. Анализа најчешћих разлога обраћања приказује тренутне прилике у средини и окружењу, а треба да послуже за основу ефикаснијег унапређења рада и стварања већег степена сигурности најугроженијих категорија.
 

У Приједору раде ЈУ „Дом за стара лица“ и ЈУ „Дом за лица са инвалидитетом“ као и већи број невладиних организација и приватних лица који се баве питањима социјалне заштите.


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана