ЗДРАВСТВОУслуге примарне здравствене заштите становницима Приједора пружа Јавна здравствена установа „Дом здравља“ Приједор, са слиједећим подацимa:
 
Назив установе........................  ЈЗУ «Дом здравља»Приједор
Сједиште и адреса..................  Приједор,Вожда Карађорђа бр. 2
Телефон/факс..........................  052/232-238
Облик организовања...............  Јавна здравствена установа
Власништво............................. Државно
 
Скупштина општине Приједор је својом одлуком из 1994. годинеорганизовала Дом здрављаПриједор као самосталну здравствену  установу издвојену  изМедицинског центра Приједор.
У складу с Законом о здравственој заштити становништва и реформом примарне здравствене заштите у Републици Српској организација установе дефинисана је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Дому здравља Приједор и у складу је с Статутом Дома здравља. Нови Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста донесен је у 2013. године, усвојен од стране Управног одбора, а сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста дали су Град Приједор и Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске.
 
Медицинске  службе и Центри и административне службе:
Служба за правне, кадровске  и опште послове,
Служба за економско-финансијске послове,
Служба породичне медицине,
Служба хитне медицинске помоћи,
Хигијенско-епидемиолошка служба,
Служба за стоматолошку здравствену заштиту,
Служба консултативно специјалистичке заштите из области педијатрије и гинекологије,
Служба лабораторијске дијагностике,
Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику,
Служба за континуирано унапређење квалитета и сигурности здравствених услуга,
Центар за заштиту менталног здравља и
ЦБР (Центар за физикалну рехабилитацију у заједници).
 
 ЈЗУ Дом  здравља Приједор(у даљњем тексту: Дом здравља) је здравствена установа у државној својини од посебног друштвеног интереса,са статусом референтне здравствене установе за примарну здравствену заштиту,основана за подручје града Приједор. Дом здравља проводи примарну здравствену заштиту и консултативно-специјалистичку заштиту из области педијатрије и гинекологије и акушерства на простору од око 834 км2.
Стално унапређење квалитета живота свих становника града Приједор,континуирана брига за очување здравља,активности на промоцији здравља,превенцији обољења,као благовремено лијечење и рехабилитација у складу с савременим доктринама и у оквиру медицинске етике,чине основну мисију установе.
Непрестаним унапређењем квалитета и сигурности здравствених услуга и професионалним развојем запослених,становништву града Приједор осигурава свеобухватну  и квалитетну здравствену заштиту  у оквиру примарне здравствене заштите.
Дјелатност Установе проводи се континуирано. Све планиране активности су усклађене са пословним политикама и дефинисаним циљевима заснованим на до сада донесеним стратегијама, законима и подзаконским актима. Планиране активности биле су усмјерене на одржавање финансијске стабилности, реконструкцији, адапатацији и опремању постојећих објеката, као и унапређењу квалитета и сигурности здравствених услуга.
 
Дом здравља располаже простором на више локација на територији града Приједор. Поред главног објекта смјештеног у центру града, Дом здравља располаже и објектима у урбаним и руралним мјесним заједницама. Управа Дома здравља, КСЗ-педијатријска амбуланта, Центар за физикалну медицину у заједници и Служба за медицинску подршку смјештени су у бившој згради Завода за медицину рада и спорта, а Центар за заштиту менталног здравља у улици   Краља Александра.
Служба хитне медицинске помоћи, Хигијенско-епидемилошка служба, КСЗ-гинеколошка амбуланта, Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику, Служба лабораторијске дијагностике, Служба за континуирано унапређење квалитета и сигурности  здравствених услуга, Служба правних, кадровских и општих послова и  Служба за економско- финансијске послове, смјештене су у објекту у центру града.
У циљу обезбјеђења квалитетне и приступачне здравствене заштите поред амбуланти породичне медицине смјештених у централном објекту развијена је и мрежа амбуланти породичне медицине у насељима: Урије, Орловача, Брезичани, Хамбарине, Љубија, Петрово, Ракелићи, Козарац, Омарска, Горња Ламовита и Бистрица.
Планира се санација и изградња амбуланти породичне медицине на локацијама које су у складу с Планом мреже амбуланти породичне медицине на територији нашег Града. Сама реконструкција амбуланти је континуиран процес који се одвија планирано и у фазама.
На дан 31.12.2014. године укупан број амбулатни породичне медицине је 37, укупан број конституисаних тимова породичне медицине је 41. У фази формирања је тим породичне медицине 42. Од  укупног броја тимова породичне медицине, 28 тимова породичне медицине редовно ради у двије смјене, 7 тимова породичне медицине ради пуно радно вријеме у једној смјени и 6 тимова породичне медицине ради пола радног времена.
Рад амбуланти породичне медицине организован је у двије смјене у Приједору, Уријама, Орловачи и Омарској, а у амбулантама Козарац, Брезичани, Хамбарине, Љубија, Петрово, Ракелићи, Бистрица и Горња Ламовита у једној смјени .

У Приједорупоред ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор радиЈЗУ „Општа болница Приједор, већи број стоматолошких амбуланти и специјалистичких амбуланти разних грана медицине, те већи број апотека и апотекарских установа.


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана