ОБРАСЦИ ЗАХТЈЕВА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
 1. Изузимање предмета из архива-копирање
 2. Ја-изјава
 3. Кућна листа
 4. Кућна листа из 1991
 5. Ми-изјава
 6. Накнадни упис чињенице закључења брака у МКВ
 7. Накна. упис цињен.рвјенч..у МКУ
 8. Накнад.упис у МКР грађ.бих. 6 април 92
 9. Накнадни упис у МКР-грађ.БиХ до 23год
 10. Накнадни упис у МКР-грађ.БиХ преко 23 год
 11. Општа пуномоћ
 12. Промјена имена-презимена
 13. Пуномоћ за акције
 14. Пуномоћ за ауто
 15. Пуномоћ акционара
 16. Пуномоћ за пензије
 17. Пуномоћ за управље аутом
 18. Сагласност једног родитеља
 19. Сагласност 2 родитеља
 20. Захтјев за двојно држављанство Хрватска
 21. Захтјев за двојно држвљанство Србијa
 22. Захтјев за држ БиХ и РС по основу преб 01.01.1998.
 23. Захтјев за држ. БиХ и РС по основу преб. 31.12.1998.
 24. Захтјев за исправку података у МКР МКВ МКУ
 25. Захтјев за накнадни упис података у МКР МКВ МКУ
 26. Захтјев за пр. ентитетског држ.
 27. Захтјев за пријем у држ.БиХ и РС по основу брака
 28. Захтјев за стицање држ БиХ и РС за странце
 29. Захтјев за упис рођ. у МКР
 30. Захтјев за упис у КД
 31. Закључење брака по пуномоћнику
 32. Подносилац захтјева
 33. Захтјев за овјеру потписа или рукописа изван службених просторија
 34. Захтјев за пружање правне помоћи

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

Одсјек за унапређење пољопривреде

 1. Захтјев за регистрацију
 2. Захтјев за увјерење
 3. Захтјев за одобрење припремних радњи за обављање занатско-предузетничке дјелатности
 4. Захтјев за пољопривредну сагласност
 5. Захтјев за водну сагласност
 6. Захтјев за водну дозволу
 7. Захтјев за водне смјернице
 8. Захтјев за селидбу пчелињак
Одсјек за привреду
 1. Захтјев за регистрацију предузетника
 2. Захтјев за одобрење припремних радњи за обављање занатско-предузетницке дјелатности
 3. Захтјев за издавање уверења

ЗАХТЈЕВИ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ПОЉОПРИВРЕДА


ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
 1. Образац захтјева за информацију, мишљење
 2. Образац захтјева за легализацију информација
 3. Образац захтјев за локацијске услове
 4. Образац захтјева за локацијске услове за рекламне медије
 5. Образац захтјева за локацијске услове за легализацију објекта
 6. Образац захтјева за обрачун накнада
 7. Oбразац захтјева за грађевинску дозволу
 8. Образац захтјева за грађевинску и употребну дозволу
 9. Образац захтјева за исколчавање грађевине
 10. Образац захтјев за употребну дозволу
 11. Образац захтјева за етажирање објеката
 12. Обаразац захтјева за уклањање објеката
 13. Приједлог за планско ријешење

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНО
 1. Захтјев зa обрачун накнаде за постављање рекламног објекта
 2. Захтјев за издавање одобрења за заузимање јавне површине за уличну продају
 3. Захтјев за издавање одобрења за заузимање јавне површине љетне баште,полице за излагање
 4. Захтјев за издавање одобрења за заузимање јавне површине
 5. Захтјев за издавање одобрења за постављање реклами пано,транспарент
 6. Захтјев за издавање одобрења за прекоп јавне површине
 7. Захтјев за издавање одобрења за сјечу
 8. Захтјев за увјерење
 9. Захтјев за одобравање припремних радњи за обављање занатско-предузетничке дјелатности
 10. Захтјев за регистрацију предузетника
 11. Захтjев за еколошку дозволу
 12. Пријава за упис престанка заједнице
 13. Пријава за упис промјене лица овлаштеног за заступање заједнице
 14. Пријава за упис статусне промјене
 15. Закључење уговора о закупу пословних просторија

ОБРАСЦИ ЗАХТЈЕВА САОБРАЋАЈ
Издавање рјешења


ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ


ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈУ

ОДСЈЕК КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

ОДСЈЕК МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ОДСЈЕК ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ЕВИДЕНЦИЈУ НЕКРЕТНИНА  Ваш коментар
  Унесите сигурносни код
   

       
   Мапа града Web GIS
   Мапа Приједора

   

  © Град Приједор, Сва права задржана