ТЕРИTОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА

Старјешина ТВЈ: Небојша Миљуш дипл.инг.маш.

Сједиште: Бранислава Нушића 19

Телефон/фаx: 052/234-305

Хитни позив: 123

Оперативно дежурни: 052/231-811

e-mail: info@vatrogasciprijedor.com

web:   www.vatrogasciprijedor.com

 

 

У складу са одредбама члана 39. Закона заштите од пожара(„Службени гласник Републике Српске“бр.71/12) оснивају се професионалне ватрогасне јединице на територији града као територијалне ватрогасне јединице. Овим законом је прописано да се територијална ватрогасна јединица оснива одлуком скупштине општине/града, као посебна унутрашња организациона јединица административне службе општине/града

 

Дјелокруг и надлежности Територијалне ватрогасне јединице су:

-гашење пожара и спасавање људи и материјално техничких средстава  угрожених пожаром и другим елементарним непогодама,

-учешће у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасне интервенције,

-спровођење мјера заштите од пожара, утврђених Планом заштите од пожара Града Приједор,

-пружање техничке подршке и помоћи у незгодама и опасним ситуацијама,

-остваривање задатака у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр:121/12),

-врши обуку радника и провјеру знања из области заштите од пожара код послодаваца, на основу закљученог уговора,

-врши уградњу и промет ватрогасне и друге опреме,

-врши превентивне послове из области заштите од пожара и испитивање ручних и превозних апарата за гашење почетног пожара односно пуњења и сервисирања ватрогасних апарата и испитивање хидрантске мреже),

-обавља и друге послове заштите и спашавања у еколошким и другим акцидентним ситуацијама.

-Корисне савјете, као и сва додатна питања и објашњења можете добити лично у сједишту јединице, путем eлектронске поште или на нашој веб страници.


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана