КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Шеф кабинета градоначелника

Љиљана Бабић,магистар језика  и књижевности и социологије

Tелефон: 052/245-134   Факс: 052/245-113      
 
Канцеларија бр. 27
 
 
Кабинет градоначелника  обавља стручне, оперативне, организационе и административно техничке послове за потребе Градоначелника које се односе:
 • непосредно извршавање и старање о извршавању политике Градоначелника,
 • сазивање, припремање и одржавање колегијума начелника, комисија и савјета Градоначелника и других састанака градоначелника,
 • припрема материјала о којима одлучује Градоначелник , припремање програма рада,
 • евидентирање и праћење извршавање донијетих аката,
 • послове протокола Градоначелника,
 • послове комуникације са јавношћу који се односе на обавјештавању јавности о раду Градоначелника, Градске управе Приједор  , Скупштине града, организацију конференција за штампу, координацију комуникације  Градске управе  са јавношћу и интерно информисање,
 • послове међународне сарадње и друге организационе и административно техничке послове и комуникације са органима Савеза општина и градова и сличним организацијама.Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
  Мапа града Web GIS
  Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана