ОДЈЕЉЕЊНЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ

Начелникa одјељења

Мишо Родић, дипломирани правник

Телефон/факс: 052/232-837 

Сједиште: Зграда- угао улица Светосавска и Николе ПашићаУ оквиру овог одјељења обављају се слиједећи послови и задаци:
 • врши стручне и управне послове који се односе на:
 • личне и породичне инвалиднине корисника,
 • категоризацију бораца,
 • социјалну заштиту корисника,  
 • здравствену заштиту корисника,
 • војну евиденцију корисника, књиговодство и 
 • друге послове предвиђене Законом.

У оквиру овог Одјељења образују се:
Одсјек за социјална питања корисника и војне евиденције


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
  Мапа града Web GIS
  Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана