ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Начелник одјељења

Радан Вукадиновић , дипл. инг.саобраћаја

Телефон: 052/245-180 Факс:  052/245-184   
    
Канцеларија бр. 12


У оквиру овог одјељења обављају се стручни послови који се односе на :

-стамбену политику ( примјена Закона о откупу станова, планирање, изградња и одржавање зграда),
 
-обављање комуналних дјелатности организационих, материјалних и других услова за изградњу и одржавање комуналних објеката и комуналне инфраструктуре,
 
-обезбјеђује извршавање закона и других прописа у области заштите животне средине,даје стручна мишљења и издаје еколошке дозволе за мања постројења која имају  утицај на животну средину,
 
-организацију и начин обављања јавног саобраћаја на територији општине,
 
-обезбјеђење услова за изградњу и одржавање улица и тргова, локалних путева, сеоских, пољских и других некатегорисаних путева 
 
-друге послове предвиђење Законом.

У оквиру одјелјења постоје три одсјека:


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана