Teritorijalna vatrogasna jedinica

Starješina TVJ: Nebojša Miljuš dipl.ing.maš.

Sjedište: Branislava Nušića 19

Telefon/fax: 052/234-305

Hitni poziv: 123

Operativno dežurni: 052/231-811

e-mail: info@vatrogasciprijedor.com

web:   www.vatrogasciprijedor.com

 

 

U skladu sa odredbama člana 39. Zakona zaštite od požara(„Službeni glasnik Republike Srpske“br.71/12) osnivaju se profesionalne vatrogasne jedinice na teritoriji grada kao teritorijalne vatrogasne jedinice. Ovim zakonom je propisano da se teritorijalna vatrogasna jedinica osniva odlukom skupštine opštine/grada, kao posebna unutrašnja organizaciona jedinica administrativne službe opštine/grada

 

Djelokrug i nadležnosti Teritorijalne vatrogasne jedinice su:

-gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalno tehničkih sredstava  ugroženih požarom i drugim elementarnim nepogodama,

-učešće u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara koje su u funkciji blagovremenosti i povećanja efikasnosti vatrogasne intervencije,

-sprovođenje mjera zaštite od požara, utvrđenih Planom zaštite od požara Grada Prijedor,

-pružanje tehničke podrške i pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,

-ostvarivanje zadataka u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br:121/12),

-vrši obuku radnika i provjeru znanja iz oblasti zaštite od požara kod poslodavaca, na osnovu zaključenog ugovora,

-vrši ugradnju i promet vatrogasne i druge opreme,

-vrši preventivne poslove iz oblasti zaštite od požara i ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara odnosno punjenja i servisiranja vatrogasnih aparata i ispitivanje hidrantske mreže),

-obavlja i druge poslove zaštite i spašavanja u ekološkim i drugim akcidentnim situacijama.

-Korisne savjete, kao i sva dodatna pitanja i objašnjenja možete dobiti lično u sjedištu jedinice, putem elektronske pošte ili na našoj veb stranici.


Vaš komentar
Unesite sigurnosni kod
 

     
    Mapa grada Web GIS
    Mapa Prijedora

 

© Grad Prijedor, Sva prava zadržana