KABINET GRADONAČELNIKA

Šef kabineta gradonačelnika

Ljiljana Babić, magistar jezika i književnosti i sociologije 

Telefon: 052/245-134   Faks: 052/245-113       

Kancelarija br27

Email: ljiljana.babic@prijedorgrad.org

 

Kabinet gradonačelnka obavlja stručne, operativne, organizacione i administrativno tehničke poslove za potrebe Gradonačelnika  koje se odnose:

 

 • neposredno izvršavanje i staranje o izvršavanju politike Gradonačelnika,
 • sazivanje, pripremanje i održavanje kolegijuma Gradonačelnika , komisija i savjeta načelnika i drugih sastanaka Gradonačelnika,
 • priprema materijala o kojima odlučuje Gradonačelnik, pripremanje programa rada ,
 • evidentiranje i praćenje izvršavanje donijetih akata,
 • poslove protokola ,
 • poslove komunikacije sa javnošću koji se odnose na obavještavanju javnosti o radu Gradonačelnika, Gradske uprave , Skupštine grada , organizaciju konferencija za štampu, koordinaciju komunikacije Gradske uprave  sa javnošću i interno informisanje,
 • poslove međunarodne saradnje i druge organizacione i administrativno tehničke poslove i komunikacije sa organima Saveza opština i gradova i sličnim organizacijama.

 

 


Vaš komentar
Unesite sigurnosni kod
 

     
  Mapa grada Web GIS
  Mapa Prijedora

 

© Grad Prijedor, Sva prava zadržana