Odsjek za mjesne zajednice

Šef Odsjeka

Rade Aleksić, dipl.pravnik 

Nova poslovna zgrada na Jerezi


Telefon:   052/234 777   052/ 234 775   052 / 234 776 

 e-mail: rade.aleksic@prijedorgrad.org


Rad Službe za MZ odvija se u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o opštem upravnom postupku, Statutom Opštine, Odlukom o mjesnim zajednicama, Odlukom o Zboru građana i Odlukom o teritorijalnoj organizaciji rada Službe za MZ.

 

Služba za mjesne zajednice obavlja slijedeće poslove i zadatke: 

 

 • obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe službe i potrebe organa mjesnih zajednica; 
 • vrši koordinaciju rada mjesnih zajednica; 
 • prikuplja informacije iz mjesnih zajednica u cilju izrade izvještaja i analiza za potrebe organa opštine; 
 • pruža stručnu pomoć organima mjesnih zajednica  u pravljenju programa, projekata, analiza i prijedlog mjera;
 • prisustvuje Zborovima građana i sastancima savjeta mjesne zajednice;
 • organizuje i provodi izbore za članove savjeta mjesnih zajednica;
 • prima zahtjeve savjeta mjesnih zajednica i građana i iste dostavlja u organe opštine; 
 • vrši obavještavanje stanovništva o aktivnostima opštinskih organa na prostoru mjesnih zajednica; 
 • izvještava organe opštine o stanju, potrebama i aktivnostima mjesnih zajednica; 
 • prikuplja izvještaje o radu mjesnih zajednica i iste dostavlja u opštinsku administrativnu službu; 
 • vodi računa o korištenju društvene imovine mjesnih zajednica i način korištenja iste predlaže Kabinetu načelnika; 
 • vodi evidencije iz oblasti rada službe i rada mjesnih zajednica;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika opštine. 

 


Vaš komentar
Unesite sigurnosni kod
 

     
  Mapa grada Web GIS
  Mapa Prijedora

 

© Grad Prijedor, Sva prava zadržana