Odsjek za administratvine poslove Skupštine grada


Šef Odsjeka

Suada Kolonić, dipl.pravnik

Kancelarija br. 59

Telefon: 052/245-126 

e-mail: suada.kolonic@prijedorgrad.org

Djelokrug rada Odsjeka:

 • prikupljanje, razvrstavanje sam Organizovanje Tehničke obrade materijala za sjednice Skupštine opštine i za sjednice Skupštine opštine Radnih tijela,
 • Tehnička priprema sjednica Skupštine opštine i njenih sjednica Radnih tijela
 • Izrada Nacrta Programa rada Skupštine opštine za tekuću godinu
 • izrada skraćenih zapisnika sa sjednica Skupštine opštine I SA sjednica Skupštine opštine Radnih tijela;
 • Odluka lektorisanje, opštih akata i Autorska materijala i tekstova za Potrebe
 • Skupštine opštine, Načelnika Opštinske administrativne službe i,
 • izrada akata donesenih na skupstini opštine i njenim radnim tijelima i njihova blagovremena dostava organizacionim jedinicama Administrativne službe opštine i drugim subjektima;
 • Priprema i obrada materijala za objavu "Službenog glasnika opštine sam Priprema za distribuciju Svim organizacionim jedinicama Administrativne službe opštine
 • Sredjivanje sam čuvanje dokumentacije Skupštine opštine; 
 • izrada registra opštih akata, Koje donose Skupština opštine i Načelnik
 • prikupljanje Obrada sam arhiviranje dokumentacionog materijala, Stručneknjiževnost, glasila, časopisa i vođenje evidencije u vezi sa prijemom i izdavanja istih, 
 • Administrativno-tehnički poslovi za Potrebe Opštinske izborne komisije

 


Vaš komentar
Unesite sigurnosni kod
 

     
  Mapa grada Web GIS
  Mapa Prijedora

 

© Grad Prijedor, Sva prava zadržana