STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE I NAČELNIK OPŠTINE

Stručna služba Skupštine opštine i Načelnika opštine obavlja poslove kojima se obezbeđuje izvršavanje ovlaštenja i dužnosti Skupštine opštine i načelnika opštine, a  naročito:

 

 • imovinsko pravne poslove, poslove javnih nabavki, ljudskih resursa i internerevizije,    
 • prikupljanje, razvrstavanje i organizovanje tehničke obrade materijala za sjednice Skupštine opštine i za sjednice radnih tijela Skupštine opštine, 
 • tehnička priprema sjednica Skupštine opštine i sjednica njenih radnih tijela,    
 • izrada skraćenih zapisnika za sjednice Skupštine opštine i sa sjednica radnih tijela Skupštine opštine,  
 • izrada akata donesenih na Skupštini opštine i na njenim radnim tijelima i njihova blagovremena dostava organima opštinske Administrativne službe i drugim subjektima,     
 • lektorisanje odluka, opštih akata i drugih materijala i tekstova za potrebe Skupštine opštine, načelnika i opštinske Administrativne službe,     
 • priprema materijala za objavu u Službenom glasniku opštine i njegovo dostavljanje nadležnim službama, te dostava Službenog glasnika opštine, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine odjeljenjima, odsjecima i stručnojslužbi, koordinacija rada mjesnih zajednica i administartivno tehničkiposlovi za potrebe organa mjesnih zajednica,   
 • vođenje evidencija iz oblasti rada Skupštine, rada mjesnih zajednica i rada službe,    
 • administartivno tehnički poslovi za potrebe službe i potrebe mjesnih zajednicai operaterski poslovi za potrebe službe,   
 • prikupljanje obrada i arhiviranje dokumentacionog materijala, stručne literature, glasila, časopisa i vođenje evidencije u vezi sa prijemom i izdavanjaistih,    
 • prikupljanje podataka i izrada analiza, izvještaja i informacija o raduNačelnika i opštinske administativne službe, mjesnih zajednica za potrebe Skupštine i načelnika opštine.
 • Stručna služba Skupštine opštine i načelnika obavlja i druge poslove po nalogu  Načelnika opštine

 

U okviru stručne službe obrazuju se:       

     - služba za administrativne poslove Skupštine           

     - služba za opšte poslove,         

     - služba za mjesne zajednice,    

     - služba za AOP i statistiku.

 


Vaš komentar
Unesite sigurnosni kod
 

     
  Mapa grada Web GIS
  Mapa Prijedora

 

© Grad Prijedor, Sva prava zadržana