Odsjek komunalne policije

Šef Odsjeka 

Darko Avramov

Sjedište:   Zgrada na uglu ulica Svetosavska i Nikole Pašića    

Telefon: 052/216-988  066/ 863 819


Radno vrijeme- radnim danom od 7,30-22    vikendom  7,30- 15,30

Nadležnosti i djelokrug rada

U skladu sa odredbama člana 9. Zakona o komunalnoj policiji ( Sl.glasnik RS . 28/13) Komunalna policija vrši nadzor nad: 

 • održavanjem, uređenjem, upotrebom i zaštitom komunalnih objekata i uređaja
 • održavanjem i zaštitom javnih površina i drvoreda
 • održavanjem kulturnih, istorijskih i nacionalnih spomen obilježja
 • postavljanjem naziva firmi, natpisa i reklama
 • održavanjem groblja i mezarja
 • održavanjem dvorišta , parking prostora, bašta, privremenih objekata, kao i drugih objekata  i površina koje su od uticaja na izgled i uređenje grada i drugih naseljenih mjesta na području opštine ( Omarska, Kozarac, Ljubija)
 • održavanjem javne vodovodne mreže, javnih izliva( javnih česmi i vanjskih hidranata) u fontana
 • održavanjem javne kanalizacione mreže, javnih WC te septičkih i osočnih jama
 • održavanjem i zaštitom korita , obala rijeka i drugih vodenih površina na podrčju opštine
 • održavanjem vanjskih ograda i rukohvata ( mostovi, javna stepeništa i dr.)
 • održavanjem čistoće na javnim površinama, odvozom kućnih otpadaka u drugog komunalnog otpada
 • postavljanjem i održavanjem posuda (kontejnera) i uličnih korpi za otpatke
 • održavanjem javnih deponija, te kontrolom odvoženja, uništavanja i prerade otpadaka
 • obilježavanjem ulica, trgova i zgrada
 • zauzimanjem javnih površina za prodaju roba i prodaju robe van prostora ili mjesta određenog za prodaju te vrste robe
 • primjenom odredbi opštinske Odluke o uslovima i načinu izvođenja koncerata, javnih manifestacija, te korišćenje muzičke opreme u objektima i van njih
 • načinom isticanja državnih i entitetskih zastava
 • održavanjem javne toplovodne mreže
 • održavanjem javne gasovodne mreže
 • održavanjem pijaca i pijačnih prostora ( zekene, buvlje, mješivoite i dr.)
 • održavanjem javnih saobraćajnih površina ( pločnika, trgova, javnih saobraćajnice i dr.) kao i održavanjem javne rasvjete
 • vršenjem pogrebne djelatnosti
 • vršenjem dimnjačarske djelatnosti
 • vršenjem održavanja i opremanja javnih površina
 • vršenjem održavanja sportskih objekata, kampova, kupališta i izletišta
 • vršenjem održavanja sredstava i objekata javnog prevoza lica u gradskom i prigradskom prevozu (autobusi, tramvaji, trolejbusi, taksi prevoz i stajališta, žičare, uspinjače, gradski i prigradski terminali za prevoz)
 • vršenjem uklanjanja starih i drugih predmeta sa javnih površina , ako su isti ostavljeni protivno propisima opštine
 • održavanjem zgrada,  fasada i krovova
 • obilježavanjem mjesta gdje se vrše radovi na komunalnim uređajima ( šahtovi, kanali, bunari i sl)
 • pridržavanjem kućnog reda u zgradama
 • uslovima i načinom držanja domaćih životinja ( osim pasa i mačaka)
 • kontrolom radnog vremena u skladu sa Zakonom o državnim praznicima RS i Odlukom Skupštine opštine Prijedor
 • uslovima i načinu prekopavanja javnih površrina
 • uslovima i načinu postavljanja, izgradnje i uklanjanja objekata privremenog karaktera na području opštine Prijedor
 • drugim poslovima iz oblasti komunalne djelatnosti koji su utvrđeni važećim propisima ( zakonom i odlukama Skupštine opštine)   

 


Vaš komentar
Unesite sigurnosni kod
 

     
  Mapa grada Web GIS
  Mapa Prijedora

 

© Grad Prijedor, Sva prava zadržana