Градоначелник прогласио први степен приправности-стање редовне одбране од поплава

03/12/2018

 ГРАД ПРИЈЕДОР

ГРАДОНАЧЕЛНИК
 
На основу члана 39. став 3. и  члана 40. став б. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ( „ Службени гласник РС „  број: 121/12 )  и члана 12. Став 3. Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања града Приједора ( „ Службени гласник града Приједора „ број 7/13 ) Градоначелник града Приједора доноси сљедеће:
                                                          
 
                                            ЗАКЉУЧКЕ
 
1.Дана 12.03..2018 год. у 07,00 Водостај ријеке Сане достигао је ниво од 428cm и има тендецију даљег раста  с обзиром на интензивно топљење снијега  на сливном подручју ријеке Сане и на подручју града Приједора.
2. Проглашава се први степен приправности- стање редовне одбране  од поплава на подручју града Приједора.
3.Обавезују се све надлежне институције и субјекти заштите и спасавања да предузимају мјере заштите, предвиђене планом заштите из овог степена.
4.Потребне мјере заштите и спасавања становништва и материјалних добара на подручјума која су угрожена поплавом вршити  у складу са оперативним плановима заштите од поплава града Приједора.
5.Обавезују се сви субјектизаштите и спасавања да и  властите капациете и средстава  ставе у стање приправности и да исте према указаним потребана а на захтјев Градског  штаба за ванредне ситуације  Приједора, ставе у функцију заштите и спасавања становништва у угроженим подручјима.
6. Налаже се ЈП „Водовод“Приједор да предузме  мјере појачаног хлорисања и друге неопходне санитарно техничке мјере с обзиром на потенцијалну опасност продора плавних вода у извориште
7.Обавезаује се  Хигијенско-епидемиолошка служба Дома здравља Приједор Приједор и ЈП « Водовод» да предузму потребне мјере надзора и провођења Хигијенско-епидемиолошких мјера  ради обезбјеђења хигијенски исправне воде за пиће на подручју града Приједора.
6.Обавезује се Одсјек за цивилну заштиту да прати стање на терену,редовно извјештава надлежне субјекте и да  координира рад субјеката за заштиту од поплава, те да остварује размјену  информација са сусједним општинама и надлежним републичким органима.
7. Обавезује сеОдсјек цивилне заштите да о стању и потребним мјерама заштите и спасавања благовремено и редовно обавјештава становништво на угроженим подручјима.
 
Приједор:12.03.2018.год.
 
 
                                                                                                          КОМАНДАНТ ШТАБА
                                                                                                                        Миленко ЂаковићВаш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана