План имплементације Интегралне стратегије развоја града за 2018.годину

02/08/2018

 Планoм  имплементације Интегралне стратегије развоја града Приједора за 2018. годину планирана је реализација 85 пројеката у укупној вриједности од  21.597.951КМ, од чега финансирање из буџета Града Приједор износи 3.029.783 КМ, а финансирање из екстерних извора 18.568.168 КМ.


 Шеф Одсјека за стратешко планирање, управљање пројектима и развојем, Зинајда Хошић,  потврдила је да су  од тог броја, 49 вишегодишњи пројекти, чија је реализација започела у претходним годинама, док се 36 пројеката односи на једногодишње пројекте или пројекте чија би реализација требала да започне у 2018. години.

Пројекти који су  планирани у 2018. години су, према стратешким приоритетима за развој града Приједор, разврстани у три сектора: економски, друштвени и сектор заштите животне средине“, истакла је Хошићева.

У оквиру планираних43 пројекта економског сектора, чија је вриједност  око 2,6 милиона КМ, најзначајнији су: изградња физичке инфраструктуре у индустријским зонама, подршка развоју предузетничког инкубатора, подршка у пољопривреди у производњи поврћа и подизања пластеника, подизању нових засада воћа и повећању сточног фонда,  пројекти којима се унапређују подстицајне мјере за запошљавање нових радника, као и пројекти подршке у металопрерађивачкој, дрвопрерађивачкој, прехрамбеној, електро и другим индустријама.

У оквиру плнираних 24 пројекта  друштвеног сектора, вриједних око 13 милиона КМ, истичу се: реконструкција домова културе, пројекти унапређења културних активности, изградња дистрибутивне мреже у насељима водоводног подсистема „ Црно врело“, реконструкција постојеће водоводне мреже,  пројекти реконструкције и изградње НН мрежа.

            У оквиру планираних 18 пројеката,  укупне вриједности око 6 милиона КМ, сектора заштите животне средине, међу најзначајнијим су: уређење корита ријеке Милошевице на потезу од магистралног пута до ушћа у ријеку Гомјеницу,реконструкција и доградња градског канализационог система,  изградња терцијарне канализационе мреже и кућних прикључака у насељу Тукови, обнова, реконструкција фасада и столарије на објектима јавних установа,  реконструкција постојеће и изградња нове уличне расвјете.Галерија
Opstina Prijedor
Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана