Инфо дан „Развијање партнерстава са приватним сектором у BFC SEE општинама и градoвима

02/07/2018

 Инфо дан одржан је јуче у Приједору у оквиру имплементације пројекта који спроводи регионална мрежа за повољно пословно окружење у Југоисточној Европи (BFC SEE мрежа) уз подршку GIZ-а.


Пројекат се односи на коришћење фонда њемачке владе DevelоPPP који подржава привредна друштва која желе да инвестирају и унаприједе своје пословање, а Привредна комора Републике Српске, као технички секретаријат Мреже за повољно пословно окружење у РС, задужена је за реализацију овог програма у Српској.

Овај пројекат је ексклузивитет  јединица локалне самоуправе које су сертификоване у складу са BFC SEE стандардом. Привредна комора РС, такође, пружа техничку помоћ привредним друштвима за припрему приједлога пројеката, у сарадњи са локалним заједницама.

Заједнички пројекти између GIZ-а и привреде, тзв. развојна партнерства (DPP) повезују привредне интересе и развојно политичке циљеве, нпр. увођење нових технологија, енергетске ефикасности, управљање отпадом и водама, трансфером технологија и знања, стручног образовања и индустријски развој.

Сваки партнери уноси у пројекат своје јаке стране: GIZ пружа подршку при финансирању у максималном износу до 50% или 200.000,00 еура укупног буџета, координира активности или повезује с важним актерима.

Фирме уносе у пројекат своју технологију, капитал и стручно знање. Одговорност, трошак и ризике сносе оба партнера подједнако.
 
Поља сарадње
 
Могућа поља сарадње су обука и едукација (нпр. изградња центра за тренинг и едукацију стручних кадрова за туризам или техничко-занатска занимања итд.), кноw-хоw и трансфер технологија (нпр. увођење иновативних технологија и метода производње), оптимизација ланца додате вриједности (осигурање квалитета за локалне добављаче, увођење одговарајућих стандарда), мјере за заштиту животне средине (израда и реализација мјера и стандарда за нпр. екологију, биодиверзитет и социјалне стандарде у различитим секторима зависно од јединице локалне самоуправе..
 
Аплицирање
 
Немачко Министарство за привредну сарадњу и развој (BMZ) финансира develoPPP.dе програм а реализује га GIZ GmbH, ДЕГ и Seqуa. Четири пута годишње (квартално) могу аплицирати њемачке и ЕU/ЕFТА фирме укључујући и њихове кћерке фирме или локалне фирме у чијој власничкој структури има мин. 25% власништва грађанина/фирме из ЕU/ЕFТА. Заинтересоване фирме могу аплицирати с пројектном идејом, која бива вреднована према одређеним критеријумима. Заједно се врши детаљно планирање, финансирање и реализација договореног пројекта. Посебно: Аплицирати могу и и привредни субјекти чији власник  има држављанство поменутих чланица ЕU/ЕFТА.
 
Услови аплицирања
Аплицирати могу њемачке и ЕУ/ЕФТА фирме укључујући и њихове кћерке фирме или локалне фирме у чијој власничкој структури има мин. 25% власништва грађанина/фирме из ЕU/ЕFТА, минимално 10 запослених, 3 године постојања на тржишту и годишњи промет већи од 1 милион евра и дугорочни привредни интерес у земљи партнеру.
 
Текући позив је  до 31.3.2018. године.
 
Учешће ГИЗ-а
 
Максимално учешће GIZ-а је до 50% укупног трошка пројекта или маx €200.000,00 (трошак за опрему и материјал не смеју прећи 30% укупног буџета пројекта).
Максимално трајање пројекта је три године.

Свака апликација мора да води рачуна о сљедећим аспектима:

Компатибилност: Пројекат мора одговарати развојно политичким циљевима Владе Њемачке.
Комплементарност: Јавни и приватни удио се морају тако допуњавати, да оба партнера могу доћи до циља повољније, учинковитије и брже.
Супсидијарност: Јавни удио је могућ једино ако приватни партнер није у могућност самостално реализовати пројекат и уколико пројекат није законски обавезан.
Неутралност у конкуренцији: Пројекат не смије утицати на конкурентност на тржишту. (ово подразумјева да сви апкианти имају једнака права)
Властито учешће привреде: Фирма мора финансијски учествовати у реализацији пројекта.
Фирма преузима одговорност за реализацију пројекта у финансијском, кадровском и садржајном смислу.
 
 Галерија
Opstina Prijedor Opstina Prijedor Opstina Prijedor Opstina Prijedor Opstina Prijedor Opstina Prijedor Opstina Prijedor Opstina Prijedor
Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана