City Budget

Budžet Grada

BUDŽET ZA GRAĐANE

Brošura za građanstvo

Nacrt Brošure za građanstvo 2019.godina
DOKUMENTI
2018 - Budžet 2018
2018 - Rebalans 2018
2017 - Budžet 2017
2017 - Rebalans 2017
2016 - Budžet 2016
2016 - Izvještaj 2016
2016 - Rebalans 2016
2015 - Budžet 2015
2015 - Izvještaj 2015
2015 - Rebalans 2015
REGISTRI
Registar poreskih i neporeskih davanja Grada
Registar poreskih i neporeskih davanja RS
INFORMACIJE I OBAVJEŠTENJA
0_Zapisnik sa javne rasprave o nacrtu budžeta za 2018 godinu
1_Odluka o budžetskom kalendaru za 2019. godinu
2_Uputstvo za pripremu budžeta Grada Prijedora za 2019. godinu
3. Odluka o usvajanju_Nacrt Budžeta za 2019.godinu sa Obrazloženjem
4.Nacrt Budžeta za 2019.g. po korisnicima i namjenama
5. Javni poziv na raspravu o Nacrtu budžeta za 2019 godinu
6. Zaključak Skupštine Grada o upućivanju na javnu raspravu Nacrta budžeta za 2019.godinu
7.Program provođenja javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Prijedora za 2019.