Бр.плана Назив проведбеног планског документа Сл. гл. бр. Планско рјешење Напомена
   РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ И УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ      
1. ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ПРИЈЕДОРА СА СПОМЕНИЧКИМ КОМПЛЕКСОМ- I ФАЗА 7/07
1.1 РЕВИЗИЈА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ПРИЈЕДОРА СА СПОМЕНИЧКИМ КОМПЛЕКСОМ I ФАЗА – СЕКЦИЈА 1 10/13
2. ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ПРИЈЕДОРА СА СПОМЕНИЧКИМ КОМПЛЕКСОМ- II ФАЗА 11/08
3. РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН СТАРИ ГРАД У ПРИЈЕДОРУ 3/07
4. РЕВИЗИЈА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉА ПЕЋАНИ - СЕКЦИЈА 1 И 2 1/08
5. ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕВИЗИЈЕ РП НАСЕЉА „ПЕЋАНИ“- ДИО СЕКЦИЈЕ I И ДИЈЕЛА НАСЕЉА „ДОЊА ПУХАРСКА“ 2/10
6. РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА НАСЕЉА „УРИЈЕ“-ЈУГ 4/09
7. РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА МАТАРУШКО ПОЉЕ, МАТАРУШКО ПОЉЕ II И НАСЕЉА ТУКОВИ- СЕКЦИЈА 1; 13/07
8. РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ДЈЕЛА НАСЕЉА УРИЈЕ И ЧИРКИН ПОЉЕ II ФАЗА 10/06
9. ИЗМЈЕНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА НАСЕЉА УРИЈЕ И ЧИРКИН ПОЉЕ – I ФАЗА ( ИЗМЈЕНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА РАСАДНИК И АЕРОДРОМ III) 5/08
10. ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉА „АЕРОДРОМ 1 И 2“ 8/08
11. ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉА „КОЗАРАЦ-ЦЕНТАР“ 8/07
12. ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УЖЕГ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА ОМАРСКА 12/09
13. РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ „ЧИРКИН ПОЉЕ“ У ПРИЈЕДОРУ – СЕКЦИЈА 1 8/11
14. ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СЕРВИСНО-УСЛУЖНЕ И РАДНЕ ЗОНЕ УЗ МАГИСТРАЛНИ ПУТ ПРИЈЕДОР – БАЊАЛУКА И РАДНЕ И СТАМБЕНЕ ЗОНЕ "СВАЛЕ; 3/08
15. РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН РУДНИКА ЖЕЉЕЗНЕ РУДЕ „ОМАРСКА“ 11/08
16. РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА БИВШЕГ ПОГОНА „ЦЕЛПАК“ 9/06
17. Регулациони план дијелова насеља Доња Пухарска и Урије - I Фаза (Секција 1 и Секција 2) 6/13
18. Регулациони план за РЖР Љубија "Централна рудишта" на територији града Приједора и општине Оштра Лука 7/15 ГРАД ПРИЈЕДОР И 11/15 Општина Оштра Лука
19. Регулациони план зоне уз магистрални пут М-15 Приједор - Коз.Дубица И дијела насеља Урије 6/15
20. Регулациони план зоне уз магистрални пут М-4 Приједор - Бањалука И дијела насеља Орловача 1/16
21. Регулациони план простора уз корита ријека Сана и Гомјеница на урбаном подручју Приједора - секција 1 и секција 2 10/16
22. Регулациони план пословне зоне "Балтин баре" - секција 1 и секција 2 5/17


Бр.плана Назив проведбеног планског документа Сл. гл. бр. Изглед плана Напомена
   ПЛАНОВИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ      
1. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ДИО СЕОСКОГ НАСЕЉА Г.ОРЛОВЦИ - КАЛАТЕ; 9/07
2. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРИГРАДСКОГ НАСЕЉА „БАЛТИН БАРЕ“ - ГОМЈЕНИЦА 3/06
3. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКИХ НАСЕЉА „НОВА ОРЛОВАЧА“, „ВРБИЦЕ“, „ТОПОЛИК“ И „ЦЕЛПАК“ 6/05
4. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ СЕОСКОГ НАСЕЉА „РАСАВЦИ 3/06
5. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРИГРАДСКОГ НАСЕЉА „ГЛАВИЦА 3“; 4/06
6. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОР „КРАЈИНА –ЦЕЛПАК“; 9/06
7. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ДИО СЕОСКОГ НАСЕЉА Д.ГАРЕВЦИ - СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2; 9/07
8. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРИГРАДСКОГ НАСЕЉА „ГЛАВИЦЕ“; 6/05
9. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРИГРАДСКОГ НАСЕЉА „ОРЛОВЦИ-ЈАЊИЋА ПУМПА“ 6/05
10. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ДИО ГРАДСКОГ НАСЕЉА Д.ПУХАРСКА – СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2 6/11
11. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПРИГРАДСКО НАСЕЉЕ „КАВАНИШТЕ“ 6/11
12. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ДИО ПРИГРАДСКОГ НАСЕЉА БИСТРИЦА 6/11

 

© Grad Prijedor, Sva prava zadržana